Jai jagadish (10 results)

Hai Chinnu
Hai Chinnu 2005 2
Devara Mane
Devara Mane 2005 4
Prema Sangama
Prema Sangama 1992 2
Ananthara
Ananthara 1989 2
Gandandre Gandu
Gandandre Gandu 1988 4
Maneya Mantralaya
Maneya Mantralaya 1986 3
Bandhana
Bandhana 1984 4
Aunathavasa
Aunathavasa 1984 2
Mahapurusha
Mahapurusha 1984 3
Dharani Mandala Madhyadolage
Dharani Mandala Madhyadolage 1983 3