Ekanta Apan

1987

3

Bengali

2h 25min

Movie Description
Ekanta Apan is Bengali movie directed by Biresh Chatterjee and starring Victor Banerjee, Aparna Sen, Satabdi Roy, and Anup Kumar. Watch Ekanta Apan movie online.
Pratikar
Pratikar 1987 4
Mahaan
Mahaan 1996 3
Ghare Baire
Ghare Baire 1985 4
Basanta Bilap
Basanta Bilap 1973 4
Mem Saheb
Mem Saheb 1972 3
Unishe April
Unishe April 1994 4
Bandini
Bandini 1989 3
Mangal Deep
Mangal Deep 1989 3
Mone Mone
Mone Mone 1989 3
Anutap
Anutap 1992 4
Friend
Friend 2009 3
Pennam Kolkata
Pennam Kolkata 1991 3
Ghar Sansar
Ghar Sansar 1993 3
Mauchaak
Mauchaak 1975 3
Palatak
Palatak 1963 3
Gharer Bou
Gharer Bou 1990 3
Guru Dakshina
Guru Dakshina 1987 3
Indrajit
Indrajit 1992 3
Sansaar Sangram
Sansaar Sangram 1995 3
Agni Pariksha
Agni Pariksha 1954 3