Palatak

1963

3

Bengali

2h 14min

Movie Description
Palatak is a Bengali movie directed by Tarun Majumdar starring Anup Kumar, Sandhya Roy. Watch Palatak movie online.
Ekanta Apan
Ekanta Apan 1987 3
Anutap
Anutap 1992 4
Pennam Kolkata
Pennam Kolkata 1991 3
Basanta Bilap
Basanta Bilap 1973 4
Mauchaak
Mauchaak 1975 3
Indrajit
Indrajit 1992 3
Sansaar Sangram
Sansaar Sangram 1995 3
Agni Pariksha
Agni Pariksha 1954 3
Monihar
Monihar 1966 3
Ashani Sanket
Ashani Sanket 1975 3
Aggradani
Aggradani 1983 3
Baba Taraknath
Baba Taraknath 1977 3
Gharer Bou
Gharer Bou 1990 3
Ekai Eksho
Ekai Eksho 2006 3
Abhijan
Abhijan 1962 3
Ganashatru
Ganashatru 1990 4
Charulata
Charulata 1964 3
Nayantara
Nayantara 1979 3
Prateek
Prateek 1988 3
Apon Holo Por
Apon Holo Por 2000 3