Singapore Nalli Raja Kulla

1978

3

Kannada

2h 25min

Movie Description
A jeweler Lokanath who have the ambition to settle abroad enter into the partnership with the wanted smuggler Junie and visit to Singapore. This ambition of Lokanath made him treat badly to his ... See more
Bhale Huduga
Bhale Huduga 1978 3
Kittu Puttu
Kittu Puttu 1977 4
Guru Shishyaru
Guru Shishyaru 1981 4
Asadhya Aliya
Asadhya Aliya 1979 3
Jimmy Gallu
Jimmy Gallu 1982 3
Karmika Kallanalla
Karmika Kallanalla 1982 4
Makkala Bhagya
Makkala Bhagya 1976 3
Kalla Kulla
Kalla Kulla 1975 4
Biligiriya Banadalli
Biligiriya Banadalli 1980 3
Kiladi Jodi
Kiladi Jodi 1978 4
Chinna Ninna Muddaduve
Chinna Ninna Muddaduve 1977 2
Sowbhagya Lakshmi
Sowbhagya Lakshmi 1987 3
Habba
Habba 1999 4
Halunda Tavaru
Halunda Tavaru 1994 2
Harakeya Kuri
Harakeya Kuri 1992 3
Hrudaya Geethe
Hrudaya Geethe 1989 3
Jeevana Chakra
Jeevana Chakra 1985 3
Karana
Karana 1986 3
Karunamayi
Karunamayi 1987 2
Shiva Shankar
Shiva Shankar 1990 4